M.H. Trompstraat 27, 3262XJ, Oud-Beijerland, The Netherlands

+31 (0) 63921-5291 ilovestroopwafels.nl@gmail.com

Privacy policy

We understand that privacy online is important to users of our website, especially when conducting business. This statement governs our privacy policies with respect to those users of our website (“Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business through our website and make use of the various services offered by iLove Stroopwafels (collectively, “Services”) (“Authorized Customers”).

Why should I read this notice?

This notice explains how we at iLove Stroopwafels collect, use and protect your information.

What information do you collect about me?

We collect basic information about you to be able to provide you with the services that we provide, this includes

  • email
  • name
  • contact details
  • payment information is collected by our Payment Gateway’s Paypal and Mollie.nl

How will you use my information?

We need to know your basic personal data in order to provide you with on-going organisational updates and funding information and analysis services in line with this overall contract. We will not collect any personal data from you we do not need in order to provide and oversee this service to you.

How long do you keep my information?

We are required under tax law to keep your basic personal data (name, address, contact details) for a minimum of years after which time it will be destroyed. Your information we use for marketing & newsletter purposes will be kept with us until you notify us that you no longer wish to receive this information.

With whom do you share my information?

All the personal data we process is processed by our staff. No 3rd parties have access to your personal data unless the law allows them to do so.

We have a Data Protection regime in place to oversee the effective and secure processing of your personal data. More information can be found by contacting us via e-mail

Where do you keep my information?

We keep your information in datacenters within the European Union. For technical reasons, our application vendors may transfer your data to countries outside the European Economic Area. When this is the case, we use appropriate safeguards, namely the European Commission’s standard contractual clauses and Privacy Shield.

Which rights do I have?

Access: You can request a copy of the information that we hold about you.
Correction: We want to make sure that your personal information is accurate and up to date. You may ask us to correct or remove information you think is inaccurate.
Erasure: You can demand that we erase your information. We are not allowed to erase information about you that the law requires us to keep.
Data portability: You can ask us to transfer your information from our IT environment to another, either to another company’s or your own. This does not apply to information about you that the law requires us to keep.
Withdrawing consent: You can withdraw your consent for sharing your usage data or receiving marketing information at any time. You can do that by sending an e-mail to us.
Complaints: You can lodge a complaint with us or your local data protection authority at any time.

How can I exercise my rights?

If you would like to exercise any of the above rights, please email or write to us at the address in the bottom of the notice. If you would like to lodge a complaint with your local data protection authority, please contact the authority directly.

Changes to this policy

We keep our privacy policy under regular review and we will place any updates on this webpage. This privacy policy was last updated on 01 May 2018.

How to contact us

If you have any questions about this policy, how we use your information, or your data privacy rights, please contact us. You can do that under the following address:

Pieter-Jan de Jong
iLove Stroopwafels
M.H. Trompstraat 27
3262XJ, Oud-Beijerland
The Netherlands
 
Privacy Policy in Dutch

iLove Stroopwafels, gevestigd aan M.H. Trompstraat 27, 3262XJ, Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.buydutchstroopwafels.com
M.H. Trompstraat 27, 3262XJ, Oud-Beijerland
T. +31 63921 5291

Persoonsgegevens die wij verwerken

iLove Stroopwafels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ilovestroopwafels.nl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iLove Stroopwafels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– iLove Stroopwafels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

iLove Stroopwafels neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iLove Stroopwafels) tussen zit. iLove Stroopwafels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iLove Stroopwafels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar zoals wettelijk is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

iLove Stroopwafels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iLove Stroopwafels gebruikt alleen technische en functionele cookies zoals Google Analytics. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ilovestroopwafels.nl@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. iLove Stroopwafels zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. iLove Stroopwafels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iLove Stroopwafels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ilovestroopwafels.nl@gmail.com. iLove Stroopwafels heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
HomeCartContact usFAQ's